Verving registreres her. Fyll inn din info i feltene nedenfor og husk å få med hvem som har vervet deg i nederste feltet.

Du vil etterhvert få en bekreftelse / velkomstmail, oppstartsfatura (treningsavgift resterende dager denne mnd + kr. 299,- for neste måned, gratis etablering), samt link på e-post og SMS for signering av avtalegiroavtale, slik at trekk kan gå som det skal fra måneden etter perioden oppstartsfakturaen gjelder for.