Skip to main content

Her er retningslinjene for dere som kommer på trening til oss i den kommende perioden. Disse er utarbeidet med bakgrunn i smittevernstandard for treningssenter:

1- Vær frisk!
Har du symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme.

2 – Personlig hygiene
Desinfiser hendene ved ankomst. Praktiser god håndhygiene gjennom treningen, med hyppig håndvask og –desinfeksjon. (før, under og etter trening)
Host/nys i albuekroken eller i et papir som kastes, og utfør håndhygiene etterpå.

3 – Garderober
Kom gjerne ferdig ombyttet i rene treningsklær. Bytt til rene sko (innesko) ved inngangen, og sett uteskoene i skohyllene.

4 – Trening på senteret
Hold alltid en avstand på minst 1 m til andre når du oppholder deg på senteret, og øk til 2 meter avstand under høyintensiv trening. Om nødvendig vil booking av treningstid bli innført for å sikre trygg avstand og forutsigbarhet.

5 – Bekledning og håndkle
Kle på deg slik at ikke bar hud kommer i direkte kontakt med utstyr/matter osv.
Ha alltid med et rent håndkle som du legger under deg på benker, apparater og/eller matter. Unngå å berøre ansiktet med hendene.

6 – Rengjøring
Rengjør alltid alt av apparater og utstyr som du har benyttet. (spray vaskeløsning på tørkepapir og tørk av berøringspunktene). NB! Vær nøye / utfør alltid!

Bransjens smittevernsveileder finner du her: https://www.virke.no/globalassets/3.bransjer/service-og-kultur/trening/virke-smittevernbrosjyre-treningsvirksomheter.pdf