Skip to main content

Korona og trening på våre senter!

Vi tar spredningen av koronaviruset svært alvorlig og følger myndighetenes anbefalinger med tanke på håndtering av dette. Her kan du se hvilke tiltak vi har satt i gang på alle våre sentre, og hva du som medlem kan/skal gjøre.

Hva vi gjør

  • Vi har alltid høy fokus på renhold og rutiner for å sikre at du har trygge og rene omgivelser å trene i.
  • Vi rengjør både treningsutstyr og andre flater som er mye i kontakt med hender (f.eks. dørhåndtak, kraner, såpedispensere, m.m.) .
  • Vi har vaskesprit og håndvasker m/såpe sentralt plassert på sentrene våre.
  • Vi vurderer IKKE stenging av våre senter som noe alternativ.

Hva du som medlem skal gjøre

  • Hvis du er i karantene – enten frivillig eller beordret – ber vi deg om å bli hjemme og ikke besøke våre treningssentre i denne perioden.
  • Føler du deg frisk og fin, vil vi gjerne ha besøk av deg! Men husk at god hygiene er enda viktigere nå enn tidligere.
  • Føler du deg syk, vær så snill, hold deg hjemme og bli frisk! Det gjelder ellers også, uavhengig av koronavirusetet.
  • Som alltid ellers: tørk alltid av apparater du har brukt med antibakteriell spray som står tilgjengelig i lokalet.
  • Ut over dette så gjelder det som alltid å vise hensyn og ta ansvar for egen helse og hygiene og ta forbehold ut fra det.